« Wróć

Konkurs UNESCO - Centrum Kultury w Bamiyan - Afganistan

W styczniu tego roku wraz z BXB studio oraz Unique Vision Studio mieliśmy okazję pracować przy bardzo ciekawym konkursie na projekt Centrum Kultury w Bamiyan.

Obiekt ma być podstawą działań na rzecz wspierania badań naukowych i budowania społeczności wokół kultury oraz jej zachowania. Centrum zapewni miejsce dla zabytków archeologicznych i etnograficznych z całego kraju. Stworzona zostanie przestrzeń dla wzbogacenia życia społecznego poprzez szereg programów i imprez kulturalnych takich jak: festiwale filmu, dramatu, muzyki, tańca itp. Wydarzenia mają być odzwierciedleniem kultury regionu, mają rozpowszechniać informacje o kraju, oraz podnosić świadomość na temat dziedzictwa kulturowego.

Niestety, na chwilę obecną regulamin konkursu zabrania nam publikacji naszego projektu aż do ogłoszenia wyników. Dlatego w ramach przybliżenia tematu, zamieszczamy trochę informacji i zdjęć.

Po długim okresie zawirowań, Afganistan zaczyna drugą dekadę rządów demokratycznych. Kraj został zdewastowany przez ponad 30 lat konfliktu i zaniedbania. Dużą trudnością dla rozwoju kraju jest izolacja geograficzna oraz ograniczony dostęp do zasobów w niektórych częściach kraju.

Podczas procesu ogólnej rehabilitacji, Afganistan koncentruje się na infrastrukturze. Przebudowa ma na celu zjednoczenie narodu. W rezultacie - zróżnicowanie etniczne ma zostać postrzegane jako dobro wspólne, a nie źródło fragmentacji i konfliktów.

W tym celu UNESCO oraz Ministerstwo Informacji i Kultury w Afganistanie, dzięki pomocy finansowej z Republiki Korei, realizują projekt budowy CENTRUM KULTURY W BAMIYAN. Centrum będzie zlokalizowane w pobliżu Obiektu Światowego Dziedzictwa oraz Krajobrazu Kulturowego i Archeologicznych pozostałości w Dolinie Bamiyan. Celem projektu jest promowanie zabezpieczania dziedzictwa i świadomości międzykulturowej. Ma to przyczynić się do wyższych celów - pojednania, budowania pokoju i rozwoju gospodarczego w kraju.

źródło- http://bamiyanculturalcentre.org/

Galeria