Poniżej przedstawiany nasz zespół

Magdalena Kajor Magdalena Kajor
specjalista d.s. ścian zielonych, mrg inż. architekt krajobrazu
Agata Lęcznar Agata Lęcznar
główny projektant, mgr inż. architekt krajobrazu
Karolina Porada Karolina Porada
projektant, mgr inż. architekt krajobrazu
Kamila Ligenza Kamila Ligenza
projektant, student Architektury i Urbanistyki